Skip to main content

6 Courses

دوره 44
Preview Course
44 - پیش ثبت نام (وادی طلب)
دوره 44
Preview Course

نوردار: نورک 44

44 - پیش ثبت نام (وادی طلب)

اینجا وادی طلب است، آغاز راه بیداری.

44 - درگاه1 (گذرگاه یحیی)
دوره 44
Preview Course

Light Keeper: نورک 44

44 - درگاه1 (گذرگاه یحیی)

اولین گذرگاه، درگاه یحیی است که در رودخانه‌ای در شرق دهکده سلیمان قرار دارد. تو باید به دهکده سلیمان رفته و توشه لازم را جمع کنی. سپس خود را به بالای رودخانه رسانده و از گذرگاه یحیی عبور کنی و با گذر از آن راهی دره منگان شوی.

Course credit enrolment
44 - درگاه2 (گذرگاه حوی)
دوره 44
Preview Course

Light Keeper: نورک 44

44 - درگاه2 (گذرگاه حوی)

کیست آن گوش که او می‌شنود آوازم؟ یا کدام است سخن می‌کند اندر دهنم؟

دومین گذرگاه، دروازه حوی است که در آبشاری در شمال دره منگان قرار دارد، در دره منگان با چهار غول روبرو خواهی شد و اگر آن‌ها را مغلوب کنی، غلام تو خواهند شد و یاری ات خواهند کرد تا از دروازه حوی گذر کنی و عازم کوه سنگان شوی...


After completing course: 44 - درگاه1 (گذرگاه یحیی)
44 - درگاه3 (گذرگاه متی)
دوره 44
Preview Course

دوره 44

44 - درگاه3 (گذرگاه متی)

کیست در دیده که از دیده برون می‌نگرد؟ یا چه جان است نگویی که منش پیرهنم؟

سومین گذرگاه، دوازه متی است که در غاری در دامنه کوه سنگان قرار دارد. در آن مسیر با چهار غول دیگر روبرو خواهی شد و اگر آنها را نیز مغلوب کنی، غلام تو خواهند شد و این هشت غلام کمکت خواهند کرد که از دروازه متی گذر کنی و با گذر از آن راهی قلعه بنگان شوی.


After completing course: 44 - درگاه2 (گذرگاه حوی)
44 -درگاه4 ( گذرگاه جلی)
دوره 44
Preview Course

دوره 44

44 -درگاه4 ( گذرگاه جلی)

مرغ باغ ملکوتم نِیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساخته‌اند از بدنم

چهارمین گذرگاه، درگاه جلی است که در قلعه بنگان در قله کوه سنگان قرار دارد. در قلعه بنگان با سه غول روبرو خواهی شد و اگر آنها را نیز مغلوب کنی، آنها نیز غلام تو خواهند شد و با تسلط بر این یازده غول موفق خواهی شد تا از گذرگاه جلی، گذر کنی و سوار بر سیمرغ شده و به معبد بیداری برسی.


After completing course: 44 - درگاه3 (گذرگاه متی)