پرش به محتوای اصلی

1 دسترسی‌های من

نورداری

آموزش نورداری

آنچه در این دوره فرا خواهید گرفت:


 •  مفهوم ارتباط و ارتباطات
 •  خصوصیات فردی لازم برای یک نوردار
 •  مهارت‌های نرم افزاری لازم نوردار
 •  کشف بهترین نورپردازی
 •  تنظیم موقعیت دوربین
 •  معنای نورجو و تعهد نوردار
 •  مکانیسم فکر
 •  مفهوم اخبل
 •  فرق بین احساسات و اخبل
 •  اخبل در طبقات شعوری
 •  اخبل در مشاوره
 •  آشنایی اولیه با علم‌النقاط، علم‌الاعداد، علم‌الحروف
 •  یادگیری طرز مواجهه با نورجویان اسیر ذهن
 •  فراگیری نحوه پی بردن به مشکل و پیدا کردن راه حل مناسب
 •  فراگیری جدول زمانبندی مشاوره فردی
 •  آشنایی با فرم پیش مشاوره


Course credit enrolmentثبت‌نام با شهریه